Parteneri

 

Parteneri

JCI România este o organizaţie de tineri lideri, antreprenori şi profesionişti, afiliata reţelei mondiale Junior Chamber International, care numără mai mult de 200.000 de membri în peste 120 de ţări. Organizaţia activează în România din 2002, timp în care reprezentarea sa regională s-a extins în 16 oraşe, prin intermediul celor peste 150 de membri ce activează în arii precum: business, comunitate, dezvoltare personală şi internaţionalism. În cei 9 ani de existenţă în România, JCI a avut contribuţii semnificative şi dovedite, în mediul de afaceri, în mediul academic şi în societatea civilă la nivel naţional, fiind un partener constant care a dezvoltat colaborări sustenabile cu instituţii de învăţământ, camere de comerţ şi ONG – uri, pe baza cărora s-au creat şi implementat proiecte locale şi naţionale.

JCI România este un promotor constant al cunoaşterii în domeniul antreprenoriatului, derulând de-a lungul timpului proiecte destinate educării și perfecționării tinerilor antreprenori, așa cum sunt:

 • JCI Business Target Club (BTC) – un club de afaceri ce reuneşte în cadrul unei cine relaxante de afaceri manageri şi antreprenori din toate ariile de business pentru a dezbate subiecte de mare interes;
 • Best Business Plan – un program concentrat de traininguri adresate celor care au început sau doresc să înceapă o afacere în următoarele 6 luni;
 • Conferința Națională JCI România – evenimentul care reuneşte în fiecare an membrii JCI din toate organizațiile locale;
 • Creative Young Entrepreneur Award (CYEA) – premiu acordat unui tânăr cu merite deosebite în dezvoltarea de afaceri noi;
 • JCI Business Networking Event (BNE) – un eveniment de “fast networking” menit să faciliteze relaţiile de afaceri din mediul de business romanesc;
 • Târgul Tinerilor Întreprinzatori (TTI) – un “uriaş Workshop”, în care tinerii întreprinzători au fost invitaţi să-şi împărtăşească experienţa;
 • “VOCEA” tinerilor antreprenori în Politicile Publice – o iniţiativă de promovare în spaţiul public a ideilor inovatoare din economie și politici publice.

—–
Extreme Training
Impartasim o viziune a viitorului, a inovatiei, a (auto)cunoasterii si a perfectionarii. Credem cu tarie ca perfectiunea nu are limita superioara, se poate invata in fiecare zi un lucru nou si poti experimenta continuu. Fiecare training reprezinta pentru noi si pentru clientii nostri un diamant neslefuit. Rolul nostru este de a-l slefui si de a-l face stralucitor.

UNSR

Misiune- Misiunea UNSR este de a promova și apăra drepturile și interesele socioprofesionale,culturale, economice şi educaționale ale studenţilor la nivel național, în vederea asigurării unei educații non formale în rândul studenților şi la asigurarea în România a unui învățământ superior de calitate.

Viziune-În viziunea noastră, pregătirea oferită în cadrul învăţământului superior este strâns legată de nivelul dezvoltării economice a unei țări, iar responsabilitatea pentru asigurarea calității în învățământul superior aparține fiecărei organizații a cărei activitate vizează domeniul educației. De aceea, considerăm că este nevoie de existența unui cadru creativ complex în care tinerii se pot educa și dezvolta personal, dobândind noi aptitudini şi competențe care pot contribui la bunăstarea personală și a societății din care fac parte.

Valori-Valorile sub sceptrul cărora UNSR își desfășoară activitatea reflectă cel mai bine cultura noastră organizaţională: ORGANIZARE, COORDONARE ŞI SOLIDARITATE.

UNSR respectă demnitatea fiecăruia dintre membrii săi precum şi a studenților pe care îi reprezintă şi crede cu tărie în următoarele valori şi principii pe care le promovează în mod deosebit: profesionalismul, onestitatea, libertatea de exprimare, responsabilitatea,  dreptatea şi echitatea, transparența, respectul și toleranța, bunăvoința şi grija, asociativismul, voluntariatul, consultarea.

Cine  suntem?- Uniunea Națională a Studenților din România este o federație studențească apolitică și neguvernamentală ce are ca scop reprezentarea intereselor sociale, educaționale, culturale și economice ale studenţilor din România. Înființată în anul 2006, în urma întâlnirii liderilor studenților din cele mai importante centre universitare, federaţia reuneşte în prezent 52 de organizaţii studenţești din 12 centre universitare: București, Iași, Bacău, Galați, Constanța, Craiova, Tg Jiu, Petroșani, Reşiţa,Timişoara, Braşov, Arad.

Obiective-

 • Asigurarea liberului acces al studenților la informații de interes public și cele care se adresează direct mediului universitar.
 • Îmbunătățirea continuă a competențelor profesionale ale tinerilor prin instruire
 • Formală și nonformală.
 • Promovarea egalității de şanse pentru accesul la studii şi programe educaționale,prevenirea abuzului de putere, combaterea oricărei forme de corupție sau favoritism,prevenirea discriminărilor de orice fel.
 • Dezvoltarea capacităților intelectuale ale studenților, a spiritului de echipă, a activităților specifice studențești și asociative
 • Să creeze un context care să permită tinerilor studenți să dobândească competențe de exprimare a propriei personalităţi.

 

Proiecte  anterioare

STUDENȚIADA – Studențiada este un festival inițiat de UNSR în toamna anului 2006, al cărui scop este crearea unui cadru general de dezvoltare personală, culturală şi educațională pentru studenții din principalele centre  universitare din țară.

DNA-ul STUDENȚESC -DNA-ul Studențesc este un proiect inițiat de UNSR în anul 2006 al cărui scop este reducerea corupției din mediul universitar.

DĂRUIEȘTE DIN INIMĂ -Campanie națională de donare de sânge. Proiectul se desfășoară în fiecare an și are în vedere planificarea şi organizarea unei campanii integrate de donare de sânge, pe o perioadă de un an, cu şase sesiuni de recoltare sangvină.

TÂRGUL ANUAL DE BURSE SI JOB-URI UNSR

ȘCOALA DE VARĂ UNSR – Câteva zile în care participanții fac  dezbateri și traininguri pe tema învățământuluiu superior.

O ZI PE DÂMBOVIȚA   - Concurs de pescuit- Proiectul a avut ca obiectiv principal oferirea studenților și alte modalități interactive de petrecere a timpului liber, în afară de computer sau televizor.

FUGI DE TUTUN! -Campanie anti fumat.

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Este organizat și funcționează în baza Hotărârii Guvernului nr. 81/2010, modificată, ca structură specializată a administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului, cu rol de sinteză și coordonare în aplicarea Strategiei și Programului de guvernare în domeniile educației, învățământului, cercetării științifice, dezvoltării tehnologice, tineretului și sportului.

Misiune

 • Are responsabilitatea de a planifica strategic, de a asigura elaborarea şi implementarea politicilor în domeniile sale de activitate;
 • Are  răspunderea de a aloca, monitoriza şi evalua utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniile sale de activitate;
 • Evaluează, coordonează şi controlează realizarea politicilor şi programelor din domeniile sale de activitate şi stabileşte sau propune, după caz, măsuri de corectare a lor;
 • Răspunde de elaborarea cadrului normativ – metodologic, funcţional, operaţional şi financiar în care se realizează politicile din domeniile sale de activitate;
 • Asigură armonizarea politicilor elaborate în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării, tineretului şi sportului cu cele din legislaţia externă;

Atribuții

În domeniile educației, învățământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării:

 • Proiectează, fundamentează şi aplică strategia globală a învăţământului, stabileşte obiectivele sistemului de învăţământ, precum şi obiectivele educaţionale pe niveluri şi profiluri de învăţământ;
 • Elaborează, coordonează şi aplică politica naţională în domeniul educaţiei;
 • Coordonează și controlează sistemul național de învățământ și activitatea de cercetare științifică din învățământ;
 • Coordonează evaluarea sistemului naţional de învăţământ pe baza standardelor naţionale;
 • Formulează  politici şi elaborează programe de analiză, sinteză şi perspectivă în domeniile educaţiei şi învăţământului de toate gradele şi asigură implementarea acestora;
 • Realizează şi promovează strategii şi tehnici de instruire şi educaţie;
 • Elaborează strategia colaborării cu alte state şi cu organismele internaţionale în domeniul învăţământului şi cercetării ştiinţifice;

În domeniile tineretului și sportului:

 • Colaborează şi sprijină structurile de şi pentru tineret, legal constituite;
 • Elaborează şi derulează proiecte şi programe interne şi internaţionale de  și pentru tineret;
 • Facilitează accesul tinerilor la programe şi proiecte specializate pentru dezvoltarea unor abilităţi şi competenţe complementare celor oferite în cadrul sistemului de învăţământ;
 • Acordă asistenţă de specialitate studenţilor şi structurilor asociative studenţeşti;
 • Realizează, gestionează şi actualizează baza de date privind starea tineretului, structurile neguvernamentale de şi pentru tineret precum şi informaţiile solicitate de tineri;
 • Asigură organizarea şi dezvoltarea educaţiei fizice şi sportului;•Asigură susţinerea sportului pentru toţi, de performanţă şi pentru persoane cu  dizabilităţi.

Proiecte

Fonduri  structurale- Asigură managementul asistenţei financiare acordate de Uniunea Europeană prin programul sectorial “Creşterea competitivităţii, cercetare-dezvoltare”, în calitate de organism intermediar; Asigură managementul asistenţei financiare acordate de Uniunea Europeană prin programul sectorial “Dezvoltarea resurselor umane“:

 • Organismul intermediar (național)

Ministerul  Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului implementează proiecte pe axele 1 si 2 ale POSDRU.

 • Organismul intermediar (național)

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic implementează  Axa prioritară 2 a POSDRU.

De asemenea, implementează 59 de proiecte, dintre care 39 în calitate de beneficiar, iar 20 – în calitate de partener.

Exemple de proiecte:

 • „Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă în domeniul economic“
 • „Formarea cadrelor didactice universitare și a studențiilor în domeniul utilizării unor instrumente moderne de predare – învățare – evaluare pentru disciplinele matematice, în vederea creării de competențe performante și practice pentru piața muncii”
 • „Managementul comunicării cu alumni pentru instituțiile de învățământ superior din România.